ชุมชนเข้มแข็ง สังคมแห่งภูมิปัญญา พัฒนาเกษตรยั่งยืน

วีดิทัศน์

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

กิจกรรม/ผลงาน

แหล่งท่องเที่ยว

  • 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง

  • 2 บรรยากาศภายในสำนักงาน

  • 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง

  • 4 วัดพัทธสีมาราม

  • 5 วัดป่าผาเจริญ

  • 6 ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

  • 7 โรงพยาบาลวังสะพุง

  • 8 ฝ่ายส่งน้ำและรักษาน้ำที่ 3

  • 9 ภูมิทัศน์ในเขตตำบลวังสะพุง

  • 10 แม่น้ำเลยหลัง อบต.วังสะพุง

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ อบต.วังสะพุง ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000010
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000010
คน
icon
เดือนนี้
0000116
คน
icon
ปีนี้
0007218
คน
icon
ทั้งหมด
0025945
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest