วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง  ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาศ   วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่  ๓ มิถุนายน  ๒๕๖๔  ณ  ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

Share on Line
Share on Pinterest