รายงานกำหนดราคากลาง โ่ครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานราคากลางโครงการก่อสร้าง  ครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

Share on Line
Share on Pinterest