ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-

Share on Line
Share on Pinterest