ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

                                                

สามารถตรวจสอบรายละเอียดตามเลขที่เอกสารสิทธิ์ ครับ

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง

   อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 042-810950    องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง

                อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย   กองคลัง  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วันเวลาราชการ

 

 

Share on Line
Share on Pinterest