ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง

ที่อยู่ เลขที่ 123 หมู่ 2 ถนนวังสะพุง-ภูหลวง

อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

โทรศัพท์ 0-4281-0950 
โทรสาร 0-4281-0951

Email : admin@wangsapunglocal.go.th

Share on Line
Share on Pinterest